BOBELLIE ~ bellypaint & schminken

 

Boekingen

Bobellie brengt op basis van uw aanvraag een offerte uit; deze prijsopgaaf is geldig tot 4 weken na offertedatum.

Middels ondertekening en retourzenden van het boekingsformulier verklaart u zich akkoord met de prijsopgaaf en geldende voorwaarden. Zodra Bobellie uw boekingsformulier heeft ontvangen wordt uw boeking per mail aan u bevestigd en is uw boeking compleet. Heeft u liever een schriftelijke bevestiging dan kan deze op verzoek geleverd worden.

Bobellie rekent met vaste uurtarieven per schminker (zie site tarieven). Ieder gedeeltelijk uur wordt als heel uur gerekend. Kortom, 2,5 uur wordt gerekend als 3 uur!

Voor boekingen op zondag geldt een toeslag van 25% op de uurtarieven. Voor boekingen op nationale feestdagen geldt een toeslag van 50% op de uurtarieven.

Indien de schminklocatie verder ligt dan 100 kilometer van de vestigingplaats van Bobellie kan er uitsluitend voor 4 uur of meer geboekt worden.

 

Betaling

 Voor particulieren:

De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van Bobellie van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden.

Voor bedrijven:

CONTANT: De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van Bobellie van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden.

OP REKENING: Bobellie biedt bedrijven de mogelijkheid het verschuldigde bedrag middels vooruitbetaling uiterlijk 7 dagen vóór de uitvoeringsdatum over te maken op rekeningnummer NL12 INGB 0002 8937 99 t.n.v. A.R. Schoonheim en/of R.A. Alkhoven te Zevenbergen.

Bij bevestiging van uw boeking zal u gevraagd worden naar de gewenste betaalwijze.

Wanneer u zich niet aan deze betalingsverplichting houdt zijn wij genoodzaakt u hierover een herinnering te sturen per mail. Indien u geen gehoor geeft aan deze betalingsherinnering is Bobellie genoodzaakt verdere stappen te ondernemen (incasso). De daarmee gepaard gaande kosten zijn daarbij uiteraard voor rekening van de betalingsschuldige.

 

Tijden en pauze

Schminktijden worden door de schminker strikt gehanteerd. Wilt u dat de schminker langer blijft en geeft u opdracht tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend bovenop gestelde prijsopgave (zie wijzigingen).

De schminker heeft na elke 2 uur schminken recht op een doorbetaalde pauze van 15 minuten. Bij een boeking van 8 uur behoudt Bobellie zich het recht om 30 minuten doorbetaald te pauzeren om te lunchen.

Voor een boeking op één dag waarbij de uren niet aansluitend zijn worden voor de tussenliggende uren wachtkosten doorberekend conform geldend uurtarief.

 

Wijzigingen en annuleringen

Wijzigingen in de boeking (bijvoorbeeld aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u z.s.m. door te geven. Daarbij hanteert Bobellie de volgende verplichtingen:

 • Bij wijzigingen tot 2 weken voor boekingsdatum wordt de prijs conform wijziging aangepast (verlaagd/verhoogd).
 • Bij wijzigingen binnen 14 dagen tot boekingsdatum wordt de offerteprijs alléén aangepast indien het een vermeerdering van werk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd!
 • Bij wijzigingen op de boekingsdatum zelf wordt werkvermeerdering aan u doorberekend bovenop de gestelde offerteprijs. Bij opdrachtvermindering blijft u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd!

 

Bij annulering van de boeking hanteert Bobellie de volgende betalingsverplichtingen:

 • Bij annulering tot 2 weken voor boekingsdatum kunt u kosteloos annuleren.
 • Bij annulering binnen 14 dagen tot boekingsdatum wordt 25% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering op de boekingsdatum zelf wordt 50% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.
 

Annulering door BOBELLIE

 • Bobellie behoudt zich het recht een opdracht te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever.
 • Bobellie behoudt zich het recht een opdracht kosteloos te annuleren in geval van bijv. onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte worden gebracht.  Bobbelie zal te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen zodat uw evenement toch nog feestelijk kan verlopen. Gezien de onvoorziene aard van dergelijke omstandigheden dient u er rekening mee te houden dat er soms geen passende vervanging beschikbaar meer is en de schminkactiviteiten in dat geval géén (of gedeeltelijk) doorgang kunnen vinden. Wij rekenen in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip.
 

Aansprakelijkheid

Bobellie doet haar uiterste best om elke opdracht naar tevredenheid uit te voeren. Mochten er desondanks toch klachten ontstaan dan zal in overleg met opdrachtgever gezocht naar een passende oplossing.

Bobellie werkt met huidvriendelijke en ongeparfumeerde materialen die onschadelijk zijn voor de huid. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand met een erg gevoelige huid toch een gevoeligheidsreactie vertoont.

De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende met water en zeep gemakkelijk te verwijderen. Sommige kleuren -met veel kleurpigment- kunnen na wassen sporen achter laten op de huid. Deze zijn met babyolie eenvoudig van de huid te halen. Bobellie streeft er naar iedereen die geschminkt is duidelijke instructies mee te geven hoe de schmink het beste verwijderd kan worden, zonder de huid te beschadigen.

Bobellie is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt veroorzaakt door aantoonbare grove schuld of nalatigheid.

In verband met hygiëne behoudt Bobellie zich het recht om -bij vermoeden van besmettelijke huidproblemen- personen te weigeren voor schminkactiviteiten.

 

Vereiste benodigdheden schminklocatie

De opdrachtgever zorgt te allen tijde voor:

 • toegankelijke en veilige locatie
 • een tafel van tenminste 1,5 x 0,5 meter (per schminker)
 • ruim voldoende (dag-)licht
 • mogelijkheid tot het verversen van water

Bij BINNENLOCATIES zorgt de opdrachtgever voor een rustige plek, niet in een doorloop naar eventuele andere activiteiten. Bobellie behoudt zich het recht het verrichten van haar schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren indien de werklocatie niet naar behoren is. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen géén teruggaaf gegeven.

VANWEGE ONS WISSELENDE HOLLANDSE KLIMAAT SCHMINKT BOBELLIE BIJ VOORKEUR BINNEN!

 

Bij BUITENLOCATIES zorgt de opdrachtgever voor een beschutte werkomgeving. Deze dient overkapt te zijn en beschutting te geven tegen zonlicht, wind en regen (bijv. partytent, kraam).

Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat deze het naar inschatting van Bobellie onmogelijke maken schminkactiviteiten buiten te verrichten/voort te zetten, zorgt de opdrachtgever alsnog voor een passende binnenlocatie. Wanneer er geen passende alternatieve locatie voor handen is, behoudt Bobellie zich het recht de opdracht en schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen géén teruggaaf gegeven.

 

Toezicht tijdens schminken

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal 1 volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.

Bobellie is géén oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met uw kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

 

Promotie door Bobellie

Bobellie behoudt zich het recht haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van haar eigen bedrijfskleding/logo, plaatsen van bannier, flyers en visitekaartjes.

In principe werkt de schminker in eigen bedrijfskleding; indien gewenst kan zij in clownspak de schminkactiviteiten op uw partij verrichten. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

 

Overige voorwaarden opdrachtgever

De opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met Bobellie afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden.

Bobellie draagt géén bedrijfskleding van de opdrachtgever en/of andere bedrijven.

 

Foto's - auteursrechten

Bobellie behoudt zich het recht haar schminkactiviteiten middels foto’s vast te leggen. Deze foto’s (van kinderen/volwassenen) kunnen op de website van Bobellie geplaatst worden. Indien ouders/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben/heeft dient dit van te voren nadrukkelijk te worden aangegeven.

Op alle foto's van Bobbelie zitten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal van deze site te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Bobellie.